Begov potok b.b., 75290 Banovići, BiH

ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Akreditovana laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala po BAS EN ISO/IEC 17025:2018 standardu. Laboratorija obuhvata geomehanička ispitivanja, kao i ispitivanja betona i asfalta.

Također posjeduje modernu opremu za akreditovane oblasti ispitivanja, kao i jedan od najmodernijih sistema upravljanja laboratorijom od samog uzorkovanja pa do konačnog rezultata ispitivanja.

Područje akreditacije laboratorije obuhvata sljedeće:

LI 7 – Ispitivanja u građevinarstvu

LI 7.1 – Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat)

LI 7.2 – Građevinski materijali i proizvodi (beton)

LI 7.4 – Građevinski materijali i proizvodi (asfalt i bitumen)

LI 17 – Uzorkovanje

LI 17.5 – Građevinski materijali i proizvodi

w
Copyright © 2024 AIK Inženjering d.o.o. | Sva prava zadržana.