Svilaj – Odžak

Opis projekta:

Vrijednost ugovora: 83,8 mil €; dužina 11 km

Projekat je u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom.Glavna trasa sa visinom nasipa 2,7 m.

Petlja Svilaj,

Petlja Odžak

Odmaralište Vrbovački Lipik,

3 nadvožnjaka dužine od 80 do 120m,

3 podvožnjaka dužine 35m,

3 prolaza za životinje širine 20m,

2 mosta (Potočani dužine 40m i most Odžak dužine 20m).