Suhodol – Tarčin

Opis projekta:

Vrijednost ugovora: 115 mil €; dužina 4,6 km

Projekat dionice Suhodol-Tarčin podrazumeva izgradnju autoputa punog profila (2×2 trake sa zaustavnom trakom) od Suhodola do Tarčina sa:

  • petlje i naplatna stanica “Tarčin”
  • jedan most (dužine 90m)
  • dva dupla tunela:
    • Suhodol 2800m
    • Tarčin sa desnom (južnom) cijevi dužine 437m i lijevom (sjevernom) cijevi dužine 381m.

Izgradnja autoceste na ovom području uključuje petlju koja povezuje autocestu sa postojećom E 73 Sarajevo‐ Mostarskog puta, te do Tarčina i okolice. Trasa ove dionice za budući autoput je zasnovana na projektnoj brzini od 120 km/h. Poprečni presjek autoputa čine dvije odvojene kolovozne trake i svaka ima dvije trake i jednu zaustavnu traku. Dodatna karakteristika ovog ugovora je regulacija rijeke Kalašnice kroz područje petlje Tarčin. Ovo uključuje izgradnju tri velika armirano-betonska sandučasta propusta širine 8,0 m i visine 3,75 m ukupne dužine oko 380 m. Ove propuste povezuje kamenom obložen trapezoidni kanal. Ukupna dužina regulacije, uključujući i propuste, je oko 1,3 km.