PROJEKTOVANJE

AIK Inženjering ima dugogodišnje iskustvo iz oblasti inženjerskog projektovanja. Mogućnosti firme se svakodnevno poboljšavaju najnovijim softverima iz oblasti građevine, koji se intenzivno koriste za analizu, upravljanje, dizajn i izradu crteža i dokumenata. Ovakav pristup omogućava firmi da nudi širok spektar specijaliziranih tehničkih usluga u kombinaciji sa raznovrsnim lokalnim znanjem.

AIK Inženjering odjel za projektovanje pokriva sljedeće:

  • Projektovanje autocesta

  • Projektovanje magistralnih i regionalnih cesta
  • Prateće objekte koji su dio puteva (mostovi, tuneli, potporni zidovi, gabionske strukture…)

  • Hidrotehničke objekte
  • Geotehnička istraživanja

  • Sve vrste konstrukcija

  • Industrijske objekte

Klijent: Autoceste FBiH d.o.o Mostar
Glavni projekat: Koridor Vc, dionica Konjic (Ovčari)- Mostar sjever, poddionica Konjic(Ovčari) – Ulaz u tunel Prenj
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Idejni projekat: Koridor VC, dionica Konjic (Ovčari)- Mostar sjever, poddionica Konjic(Ovčari) – Ulaz u tunel Prenj
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Izrada idejnog i glavnog projekta južnog priključka autoceste na M17 (Obilaznica Konjic)
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Izrada idejnog i glavnog projekta autoceste Tuzla – Orašje, dionica Tuzla – Maoča, Lot 3.
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever
Klijent: Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo
Izrada glavnog projekta nastavka ‘’Južne saobraćajnice ‘’ u Tuzli, dionica Ši Selo - Slavinovići.
Klijent: Direkcija Cesta TK
Glavni projekat rekonstrukcije i sanacije regionalnog puta R461,
Srebrenik-Sladna-Bukva.
Magistralni i regionalni putevi
Projekti rekonstrukcije i sanacije magistralnih i regionalnih puteva.