Profil firme

Firma AIK Inženjering doo. je osnovana 1995. godine i ima 21 godinu dugu historiju usluživanja raznih klijenata, privatnih i državnih u području građevinarstva. Tokom godina AIK Inženjering je stekao širu prepoznatljivost i ugled kao jedna od istaknutih inženjerskih firmi u Bosni i Hercegovini.

AIK Inženjering je pružio multidisciplinarne usluge za puno projekata u BiH. To su ceste i infrastrukturni projekti, nekoliko javnih i vladinih zgrada, projekti bolnica i poslovnih / stambenih zgrada za javni i privatni sektor u BiH.

Sastavljena od profesionalaca s različitim iskustvima firma nudi svoje usluge sa zajedničkom posvećenošću zadatku zasnivanom na viziji i projektovanju i sposobnošću pružanja niza stručnih usluga koje su potrebne kako bi se zadovoljile individualne potrebe projekata u promjenjivom okruženju.

Osoblje

AIK-ov trenutni nivo osoblja iznosi oko 40 koji obuhvaća inženjere, arhitekte i inženjere geodezije uz ostale tehničku, informatičku i administrativnu back-up podršku, te se povećava u skladu s potražnjom projekata.

Tehničko i stručno osoblje je u potpunosti osposobljeno da pruži visoko specijalizirane usluge. Poznato je da složenost mnogih današnjih problema zahtijeva da resursi firme budu usko povezani i koordinirani da bi pružili najbolji tim i multidisciplinarni pristup u rješavanju integralnog problema usluga.


Područje usluga

AIK Inženjering djeluje kao potpuno integrirana konzultantska firma s područjem djelovanja koje obuhvaća sve inženjerske I arhitektonske discipline, uključujući stručni nadzor. AIK-ov tim planera, arhitekata, dizajnera i inženjera su stekli znatne reference radeći na velikim projektima kroz studije izvodljivosti i master planiranja, kroz projektiranje, izradu dokumentacije i stručnim nadzorom nad građenjem s pripadajućim geodetskim uslugama.

Imamo vlastitu sposobnost i stručnost u sljedećim specijaliziranim područja: Arhitektura, Master Planiranje, urbanizam i dizajn, konstrukcije, inženjering u oblasti javnog zdravstva i zaštiti od požara, građevinski inženjering, u svim aspektima, inženjering u oblasti uređenja okoliša i navodnjavanje, geodezija, zemljišta Izmjera, analize izvodivosti, upravljanje projektima, građenje i nadzor nad građenjem.


Raznovrsnost iskustva

AIK Inženjering je od početka vršio planiranje, projektovanje i nadzor nad građenjem za širok raspon objekata širom Bosne i Hercegovine. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na: autoceste i brze ceste, bolnice i obrazovne ustanove, industrijski objekti, stambeni kompleksi, parkovi i rekreacija, projekti opskrbe vodom i projekti otpadnih voda.

AIK Inženjering je u potpunosti u stanju pružiti potpunu i sveobuhvatnu paletu konzultantske usluge za sve vrste projekata od početka do završetka. Oni uključuju:

  • Studije: Pre-investicijskih studija, tehničke i ekonomske izvedivosti, Cost-benefit analiza, Ekonomskih analiza, procjena radne snage, opreme, materijala i resursa, Master plan uključujući planiranje i formuliranje sistema Master plana.
  • Istraživanja: Topografska istraživanja, hidrografska istraživanja, hidrološka istraživanja, geološka i geotehnička istraživanja, kartiranje, terenska istraživanja i in-situ i laboratorijska ispitivanja, istraživanja strukturnih i hidrauličnih problema pomoću računara na temelju matematičkih modela.
  • Dizajn: Baza podataka rukovođenja, planiranje, projektovanje, proračun, analiza, crteži, dokumentacije za tendere, ocjenjivanje tendera.
  • Nadzor nad građenjem: Administracija ugovora, nadzor nad građenjem, upravljanje projektima za tehničku pomoć i savjetodavne usluge.