Lepenica – Suhodol

Opis projekta:

Vrijednost ugovora: 67 mil €; dužina 5,5 km

Projekat dionice Lepenica – Suhodol podrazumeva izgradnju punog profila autoput (dva odvojena kolovoza i svaki ima dvije trake i jednu traku za vanredne situacije) i sljedeće glavne građevine:

  • Tunel Grabosječ sa dvije cijevi dužine 888/833 m
  • Dva prednapregnuta mosta: M1‐283/283 m i M2 – 186/219 m,
  • jedan nadvožnjak
  • tri podvožnjaka,
  • Potporni zidovi dužine 1166m,
  • odmorište

Trasa ove dionice za budući autoput je zasnovana na projektnoj brzini od 120 km/h.