Klopče – Donja Gračanica

Opis projekta:

Vrijednost ugovora: 168,6 mil E; dužina 5,68 km

Izgradnja autoputa na Koridoru Vc, dionica:

Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Donja Gračanica od km 2 + 680,0 do km 8 + 540,0 – što je 5,86 km autoputa.

Na navedenoj dionici autoputa izgrađeni su objekti i to:

  • Vijadukt Klopče Dužina L = 198 m, sa lijeve strane trase, visina vijadukta je cca 19,00 m.
  • Vještački tunel “Klopče” ukupne dužine L = 182,50 m.
  • Vijadukt Klopačke stijene, lijevo: L = 137,3 m, desno: L=138,7 m, visina vijadukta je cca 10,00 m.
  • Vijadukt Babina rijeka2 ukupne dužine L= 208 m, na lijevoj strani trase
  • Vijadukt Babina rijeka ukupne dužine L=385 m visina vijadukta je cca 86 m.
  • Vijadukt Pehare L = 380 m, visina vijadukta cca. 25,00 m (desno), visina vijadukta cca. 32,00 m (lijevo)
  • Tunel Ričice desna tunelska cijev L = 628 m, lijeva tunelska cijev L = 614 m
  • Vijadukt Ričica, ukupna dužina mosta L = 168 m, visina vijadukta cca. 39,00 m (lijevi vijadukt), visina vijadukta cca. 40,00 m (desni vijadukt).
  • Tunel Pečuj desna tunelska cijev L = 1.022,27 m, lijeva tunelska cijev L = 999,68 m.
  • Main Alignment; ukupna dužina trase: lijeva strana: 2.578,38 m, desna strana: 2.952,40 m.