Vršimo ispitivanje građevinskih materijala.


Beton:

 • Ispitivanje svježeg i očvrslog betona;
 • Ispitivanje konzistencije betona metodom slijeganja;
 • Ispitivanje uvučenog zraka;
 • Mjerenje temperature betona.

Asfalt:

 • Određivanje udjela topivog veziva ;
 • Određivabje gustine asfaltnih uzoraka;
 • Određivanje gustoće asfaltne mješavine;
 • Određivanje dimenzija laboratorijskog uzorka;
 • Određivanje granulometrijskog sastava;
 • Ispitivanje po Marshalu;
 • Određivanje debljine asfaltnih slojeva.

Geomehanika:

 • Ispitivanje statičkog modula deformacije;
 • Ispitivanje dinamičkog modula deformacije;
 • Određivanje optimalnog sadržaja vode;
 • Određivanje optimalnog sadržaja vode, hidraulički vezane i nevezane.